ORTODONCIJA

Što je to ortodoncija?

Ortodoncija je specijalistička grana dentalne medicine koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i ispravljanjem nepravilnog položaja zubi, te nepravilnog odnosa između gornje i donje čeljusti.

 

Zašto se odlučiti na ortodontsku terapiju?

Većina pacijenata obraća se ortodontu jer želi poboljšati izgled svojih zubi, a time osmijeha i lica, budući da su svjesni da je u današnje vrijeme estetika lica bitna u svim segmentima života. Lijepi zubi znatno pridonose podizanju samopouzdanja. Međutim, treba istaknuti kako pravilan odnos zubi i čeljusti nema samo estetsku važnost nego pozitivno utječe i na zdravlje cijelog stomatognatog sustava. Osim lijepog osmijeha, ortodontska terapija će pridonjeti skladnijem izgledu profila lica, pravilnijem žvakanju, poboljšanju govora, boljem održavanju oralne higijene, te smanjenju mogućnosti nastanka karijesa i razvoja parodontnih bolesti.

 

Postoji li dobno ograničenje za ortodontsku terapiju?

Za ortodontsku terapiju nema dobnog ograničenja, no terapija kod odraslih traje dulje nego kod djece. Idealno doba za ortodontsko liječenje kod djece je od 9-14 godina, jer su terapijske mogućnosti kod djece u pubertetu veće nego kod pacijenata sa završenim rastom. Danas se terapija sve češće odgađa do 12. godine života, budući da su tada prisutni svi trajni zubi, kako bi se fiksnom ortodontskom napravom pacijenti tretirali u najkraćem vremenskom roku.

 

Koje su indikacije za ortodontsku terapiju u dječjoj dobi?

Indikacije za ortodontsku terapiju u dječjoj dobi su:

 • poboljšanje međuzubnog odnosa pri obostranom unakrsnom zagrizu, obrnutom preklopu, otvorenom zagrizu, dubokom zagrizu kao i pomaku i nagibu pojedinih zubi
 • odvikavanje od neželjenih navika (sisanje palca, prsta, neanatomskih dudica, duga upotreba bočica, disanje na usta, sisanje predmeta, pritiskivanje jezika na zube, držanje olovke u ustima za vrijeme učenja, podbočena ruka na obrazu, podmetanje šake pod obraz pri spavanju, način spavanja čučeći itd.)
 •  korekcijski zahvati radi poboljšanja estetike i izgovaranja glasova
 • korekcija nepravilnog položaja pojedinih zuba pri kompresiji (zbijenosti) i dijastemi (razmaku)
 • smještaj “potonulog” zuba u zubni niz, odnosno izvlačenje zuba ako je zaglavljen
 • korekcija zubnog luka u slučaju prekomjernog broja zubi, gubitka ili preranoga gubitka te urođenog nedostatka zubi, usklađivanje vremena i tempa izmjene mliječnih zuba s trajnim zubima…

Koje su indikacije za ortodontsku terapiju u odraslih?

Indikacije za ortodontsku terapiju u odraslih su:

 • priprema za izradu fiksnih ili mobilnih protetskih nadomjestaka
 • korekcijski zahvati radi poboljšanja estetike i izgovaranja glasova
 • poboljšanje međuzubnog odnosa pri obostranom unakrsnom zagrizu, obrnutom preklopu, otvorenom zagrizu, dubokom zagrizu kao i pomaku i nagibu pojedinih zubi
 • uspostavljanje optimalnog međučeljusnog odnosa
 • korekcija nepravilnog položaja pojedinih zubi pri kompresiji (zbijenosti) i dijastemi (razmaku)
 • potreba rasterećenja čeljusnog zgloba
 • smještaj “potonulog” zuba u zubni niz, odnosno izvlačenje zuba ako je zaglavljen
 • raspoređivanje preostalih zubi u slučaju gubitka ili urođenog nedostatka zubi…

Koliko traje ortodontska terapija?

Duljina trajanja ortodontske terapije je individualna i ovisi o brojnim činbenicima, obično traje oko 1,5-2 godine.

 

Kako se može sačuvati postignuti željeni rezultat?

Po završetku terapije, kada je postignut željeni rezultat, tj. idealan položaj i odnos zuba, Vaš savršen osmijeh treba sačuvati i stoga u dogovoru s ortodontom dobivate neki od oblika retencijskih aparata koji će Vaše zube sačuvati u postignutom položaju. Najčešće su to prozirni aparati (retaineri) koji se postavljaju na zube gornje i donje čeljusti, a izrađuju se na završnim modelima ili se prednji zubi s stražnje (lingualne) strane međusobno povežu žicom, što je potpuno nevidljivo.

 

Kada se savjetuje prvi odlazak ortodontu?

Nicanjem prvih trajnih zubi, između 6. i 7. godine života savjetuje se i prvi odlazak ortodontu. Ortodont će na temelju kliničkog pregleda i ortopantomograma (Rtg slika čeljusti) vidjeti kakav je odnos mliječnih i trajnih zubi, ima li dijete zametke svih trajnih zubi, je li dobar odnos između gornje i donje čeljusti, postoji li kakva nepogodna navika (guranje jezika, sisanje prsta, disanje na usta i sl.) te savjetovati roditelje o početku terapije. Ukoliko je terapija potrebna, roditelji će biti upoznati s optimalnim vremenom za početak iste kako dijete ne bi nepotrebno predugo nosilo aparat. U svakom slučaju ranom prevencijom i terapijom pripomoći ćemo bržem i uspješnijem ispravljanju nepravilnosti čeljusti i zubi.

 

Na temelju čega ortodont procijenjuje je li kod pacijenta potrebna ortodontska terapija?

Da bi ortodont procijenio je li potrebna ortodontska terapija potrebno je: klinički pregledati meke i tvrde strukture usne šupljine, potreban je set intra i ekstra-oralnih fotografija, Rtg-analiza, koja obuhvaća analizu ortopantomograma (Rtg slika čeljusti) i vrlo često kefalograma (latero-lateralna slika glave). Pacijentu se uzimaju otisci gornje i donje čeljusti tako da ortodont uz pomoć modela i ostalih spomenutih dijagnostičkih metoda dobiva detaljni uvid ne samo u pacijentov izgled zubi, nego i lica, kako bi donio najbolji plan terapije upravo za tog pacijenta. Naime, promjena položaja zubi za sobom često nosi i promjenu u vanjskom izgledu lica te se i na taj način ortodoncijom može pridonijeti poboljšanju estetike lica. Koji put u odraslih pacijenata s teškim skeletnim anomalijama (progenija, asimetrija lica) nije dostatna samo ortodontska terapija, nego je potrebna i ortognatska kirurgija kojom će se doći do zadovoljavajućih rezultata. U tom slučaju plan terapije radi se zajedno s maksilofacijalnim kirurgom.

 

Kakve vrste ortodontskih aparata postoje?

Ortodonske naprave dijele se na mobilne i fiksne. Mobilne ortodontske aparate pacijent može sam skidati i stavljati dok su fiksni ortodontski aparati učvršćeni na površinu zuba. Fiksne, nepomične aparate postavlja ortodont izravno u ustima i skida ih nakon završene ortodontske terapije dok se mobilni, pomični aparati izrađuju u dentalnom laboratoriju. Izbor i vrsta aparata (mobilnog ili fiksnog), ovisi o dijagnozi pacijenata i o dobi u kojoj je terapija započeta.

 

MOBILNI ORTODONTSKI APARATI

Što je to mobilni ortodontski aparati i kada se najčešće koriste?

Mobilni ortodontski aparati su ortodontske naprave koje pacijent sam stavlja i vadi iz usta. Izrađuju se u dentalnom laboratoriju na bazi otiska i zagriza koji ortodont uzima u ordinaciji dentalne medicine. Nekad su bili glavno ortodontsko terapeutsko sredstvo, a danas ih uglavnom zamjenjuju fiksni aparati. Njihova primjena danas je ograničena na određene faze u terapiji nekih poremećaja, i to uglavnom kod djece u doba mješovite denticije (kada su prisutni još i mliječni zubi). Mogu služiti i za održavanje rezultata terapije.

 

Kakve vrste mobilnih ortodontskih aparata postoje?

Kao mobilne ortodontske naprave najčešće se koriste:

 • Aktivna ploča; to je vrsta mobilno ortodontske naprave koja se primjenjuje zasebno za svaku čeljust. Ima različite žičane elemente i ponekad vijak kojeg sam pacijent okreće (ključićem) prema uputi ortodonta. Oni su indicirani kada postoji potreba za: pomicanjem pojedinačnih zuba i grupe zuba, širenjem i oblikovanjem čeljusti i zubnih lukova, modifikacijom rasta za vrijeme mješovite denticije ili retencijom (za održavanje postignutih rezultata) poslije fiksne ortodontske terapije.
 • Postoje i tzv. funkcionalne bimaksilarne naprave (aktivator, bionator i sl.) koje se sastoje od jednog dijela za obje čeljusti, u ustima ne stoje stabilno, pomažu u : ispravljanju nepravilnosti u međučeljusnom odnosu, ispravljanju nekih loših navika (npr.sisanje prsta, tiskanje jezika, disanje na usta) i korekcija nepravilnih orofacijalnih funkcija (prvenstveno gutanja, disanja i govora). Ti aparati imaju učinka samo kod djece u razvoju.

Koliko se dugo dnevno moraju nositi mobilni ortodontski aparati?

Da bi se postigli željeni rezultati mobilni se aparati moraju nositi minimalno 14-16 sati dnevno, važne su i redovite kontrole na kojima ortodont “aktivira” aparat i suradnja djece u toku terapije. U cilju očuvanja oralnog zdravlja u toku ortodontske terapije nužna je i adekvatna higijena, pri tome vrijedi pravilo: čisti mobilni ortodontski aparat se stavlja na čiste zube.

 

FIKSNI ORTODONTSKI APARATI

Što su to fiksni ortodontski aparati i od čega se sastoje?

Fiksni ortodontski aparati su  naprave kojima se ortodontske anomalije ispravljaju djelovanjem specifičnih elemenata koji su učvršćeni na površini zuba= bravice (metalne ili estetske) i luka (žica) i niz drugih elemenata koji se po potrebi mijenjaju na kontrolnim pregledima. Bravice se lijepe na svaki zub i uloga im je da drže luk ili žicu. Osim bravica na zube se fiksiraju i prstenovi i/ili tube (cjevčice). Oni se najčešće postavljaju na prve kutnjake i/ili druge kutnjake u svakoj čeljusti. Oni su sidrišta fiksne ortodontske naprave. Luk ili žica dio je fiksne ortodontske naprave koji se mijenja, imaju aktivnu funkciju pomaka zuba u željenom smjeru. Žice koje se koriste sastavljene su od sofisticiranih legura koje djeluju na zub blagim kontinuiranim i fiziološkim silama, bez ikakvih štetnih učinaka na zube i potporne strukture, čime je bol i nelagoda u prvim danima terapije svedena na minimum. One se vežu na bravice uz pomoć gumica ili metalnih tankih žica (vezilica), no danas se najviše koriste samoligirajuće bravice. Samoligirajuće bravice provode male sile i male frikcije (trenja) te svojim mehanizmom skraćuju vrijeme liječenja. One omogućuju i kontrole u većim vremenskim razmacima (idealno svakih 6-8 tjedana). Fiksne ortodontske naprave postavlja ortodont izravno u ustima pacijenata i danas su one izbor u liječenju većine ortodontskih anomalija, osobito u odrasloj dobi. Fiksna ortodontska naprava postavlja se gotovo uvijek i u gornjoj i u donjoj čeljusti kako bi se postigli dobri odnosi između čeljusti i što bolja okluzija. No ovisno o anomaliji, fiksni se aparat može postaviti i samo na jedan segment zubnog niza (npr. samo na prednje zube od trojke do trojke). Prije početka terapije svi zubi moraju biti sanirani, a higijena treba biti savršena, jer sve neželjene promjene (upala zubnog mesa, karijes, oštećenja cakline) posljedica su isključivo loše higijene.

Što je to lingvalni ortodontski aparat?

Lingvalni ortodontski aparat je specijalna vrsta fiksnog ortodontskog aparata. On se postavlja na stražnju (lingvalnu) površinu zuba. Takav je aparatić sasvim nevidljiv, te je primjeren za sve koji žele izravnati zube na potpuno diskretan način. Idealan je za odrasle pacijente s relativno skladnim zagrizom. Bravice su posebno dizajnirane male i tanke pa je iritacija jezika minimalna i nestaje u prvim danima terapije. No kao i svako liječenje, tako i terapija lingvalnom metodom ima svoje prednosti i nedostatke. Prednost je estetika, a nedostatak je što nije primjerena za sve ortodontske anomalije. Rad s lingvalnim bravicama je neusporedivo zahtjevniji o rada s vanjskim labijalnim bravicama, zahtijeva iznimnu preciznost ortodonta i češće kontrole, terapija traje duže, pa mu je i cijena značajno veća.

 

Zašto su važne redovite kontrole za vrijeme trajanja fiksno ortodontske terapije?

Pri svakom posjetu ortodont, ukoliko je potrebno, mijenja žice, gumice ili postavlja određene aktivne elemente na samu fiksnu napravu. Svakako treba naglasiti da je suradnja vrlo važna, kao i redoviti dolasci na kontrole, što je, u pravilu, svakih 4-8 tjedana. Ukoliko pacijent ne surađuje, ne provodi adekvatnu higijenu i ne dolazi redovito na kontrole, terapija može biti neučinkovita, nepotrebno produljena ili može doći do neželjenih nuspojava.

Koji se simptomi najčešće javljaju prvih dana nakon postavljanja fiksno ortodontskog aparata?

Prvih dana nakon postavljanja fiksnog aparata pacijenti se mogu žaliti na bol, osjetljivost i nelagodu, no to je normalna pojava kao i lagana pomičnost zuba, koja prolazi za nekoliko dana, a javlja se kao reakcija na sam pomak zuba. U slučaju da neka od bravica padne, potrebno ju je ponovno zalijepiti što je moguće brže, kako bi naprava i dalje uspješno djelovala (ponesite je sa sobom liječniku).

 

Zašto je važno održavati dobru higijenu usne šupljine za vrijeme fiksno ortodontske terapije?

Higijena tijekom ortodontske terapije mora biti savršena. Sve detalje vezane uz higijenu pacijent dobiva od ortodonta. Fiksni aparat sam po sebi uzrokuje lakše zadržavanje plaka i ostataka hrane koji ako se ne odstrane nakon svakog obroka mogu dovesti do demineralizacije cakline (pojavljuju se demineralizacijske bijele pjege na površini zuba) s vremenom i do razvoja karijesa te upale zubnog mesa. Stoga se u pravilu fiksni aparati ne stavljaju pacijentima s lošom higijenom, a također se terapija može i prekinutu na zahtjev ortodonta, ako je higijena loša. S obzirom da je olakšan i razvoj zubnog kamenca katkad je u toku ortodontske terapije potrebno profesionalno čišćenje i poliranje zuba.

 

Koje su ortodontske naprave najmanje vidljive?

Invisalign tehnika i njoj slične tehnike (npr. Orthocaps) te lingvalni ortodontski aparati su najmanje vidljive ortodontske naprave odnosno tehnike. One su se razvile kao odgovor na sve veću potrebu odraslih osoba za ortodontskim terapijom pri kojoj im se zubi ravnaju aparatićima koji su gotovo nevidljivi.

 

INVISALIGN

Što je to invisalign?

Invisalign je američka tehnologija ispravljanja zubi pomoću niza prozirnih, prijenosnih aparatića za zube (alignera, udlaga) koji su kompjuterski izrađeni posebno za vaše zube. Prozirnim udlagama zubi se pomiču lagano kroz određeni vremenski period prema projiciranom konačnom i željenom položaju. Praktičan, bezbolan i namjenjen za lako skidanje, Invisalign® aparat transformira vaš osmijeh bez narušavanja kvalitete vašeg života.

Invisalign je razvijen 1997. god. u Americi. Njihovu tehnologiju koristi više od 80 zemalja, među kojima se nalazi i Hrvatska. Do danas je gotovo 2 milijuna ljudi ispravilo zube na ovaj način. Terapija se izvodi pomoću plastičnih udlaga (15-40 po slučaju) koje su točno kompjuterski napravljene za pojedinog pacijenta. Udlage su prozirne i pacijent svaku nosi po dva tjedna, gotovo 24 sata i skida ju samo kada jede i pere zube. Svaka udlaga pomalo pomiće zube u željeni položaj. Iako danas postoje brojne kopije ovog sustava, Invisalign ima najviše patenata iz ovog područja te kontinuirano radi na poboljšanju i napretku svoje tehnologije.

 

Koje su prednosti Invisalign tehnike?

Prednosti invisalign tehnike su: estetika (udlage su gotovo nevidljive), udobnost nošenja i mogućnost skinanja (olakšano održavanje higijene i normalna konzumacija sve hrane) za razliku od fiksnog ortodontskog aparata. Nadalje, s obzirom da se radi o kompjuterski vođenoj ortodonciji, pacijent može vidjeti virtualne rezultate terapije prije njenog početka tj. može vidjeti kako će njegovi zubi izgledati na kraju terapije i cijeli plan liječenja.

 

Koji su nedostaci Invisaligna?

Nedostatci invisaligna su: nemogućnost rješavanja težih ortodontskih anomalija, odnosno nije ih moguće riješiti jednako kvalitetno kao s fiksnom ortodontskom terapijom i rezultat terapije ovisi o revnosti pacijenta (udlage se moraju nositi minimalno 22-23 sata dnevno).

 

Kako se utvrđuje je li terapija Invisalignom moguća?

Na temelju niza dijagnostičkih alata koji uključuju fotografije i rtg snimke utvrđuje se najprije da li je ortodontsku anomaliju moguće riješiti Invisalignom. Ako je terapija moguća uzima se otisak jedne ili obje čeljusti. On se šalje u Invisalign institut, skenira se i izrađuje se 3D digitalni model na kojem se kompjuterski pomiču zubi u željenu poziciju te se izrađuje set udlaga koje omogućuju postepen pomak zuba.

 

Što je to predprotetska ortodontska terapija?

Predprotetska ortodontska terapija podrazumjeva ortodontsku terapiju nekom od ortodontskih naprava prije izrade protetskog rada. Danas je naš zadatak postići prirodno lijep i zdrav osmijeh sa što manje brušenja. Kod pacijenata kod kojih je potrebna neka vrsta protetsko-estetske terapije, a zubi na kojima je potrebno izraditi protetski rad nisu u pravilnom položaju i /ili odnosu, poželjno je zube prvo tretirati ortodontski. Najčešće se koristi fiksna ortodontska terapija zbog brzine kojom se mogu postići potrebni rezultati. Ona može trajati nekoliko mjeseci i često nije potrebno postaviti aparat na obje čeljusti niti na sve zube jedne čeljusti već se aparatom obuhvaća samo određeni segment. Zubi se pomiču do položaja koji omogućuje što manje brušenja zuba za izradu željenog protetskog rada (ljuskica, krunica ili zubnih mostova).

 

Koje su faze ortodontske terapije?

 • Svaka ortodontska terapija započinje prvim pregledom uz uzimanje anamneze koja omogućuje procenu zdravstvenog stanja Vaše usne šupljine, Vaše opće zdrastveno stanje, stanje Vaše oralne higijene, Vašu motiviranost i očekivanja. Na temelju potrebne dijagnostike koja podrazumjeva extraoralni i intraoralni pregled, analizu rendgenskih slika i fotografija i mjerena koja zahtjevaju izradu studijskih modela ortodont određuje koje ortodontske metode mogu riješiti Vašu ortodontsku anomaliju. Slijedi prezentacija tih ortodontskih tehnika kako bi sami mogli odlučiti koje je rješenje za Vas najprihvatljivije. Prije početka same ortodontske terapije potrebno je sanirati sve zube.
 • U slijedećoj posjeti predaje se ili postavlja ortodontski aparat i ortodont daje sve potrebne upute vezane uz Vašu ortodontsku terapiju i održavanje oralne higijene. U našoj ordinaciji ortodontsku terapiju obavlja vrhunski specijalist ortodoncije.
 • Slijede kontrolni pregledi svakih 4-8 tj. na kojima se svaki puta ortodontska naprava aktivira na naćin da se ostvari željeni rezultat.
 • Na kraju aktivne terapije izrađuje se ortodontska naprava koja ostvaruje funkciju retencije postignutog rezultata. Ona se nosi na naćin i u vremenskom periodu koji odredi ortodont.

Zašto se odlučiti na ortodontsku terapiju u našoj ordinaciji?

 1. Ortodontsku terapiju u našoj ordinaciji obavlja isključivo vrhunski specijalist ortodoncije.
 2. Trudimo se da se u našoj ordinaciji osjećate ugodno i opušteno, bez ikakvog straha.
 3. Poštujemo Vaše želje vezane uz zdravlje i ljepotu Vašeg budućeg osmijeha i trudimo se da su iste u potpunosti zadovoljene.
 4. Naš je cilj ostvariti za Vas funkcijski i estetski savršen osmijeh.
 5. Sve vrste ortodontske terapije biti će provedene materijalima izvrsne kvalitete.
 6. Rad u ustima će biti bezbolan i siguran, truditi ćemo se da bude što ugodniji, a naša usluga u svakom pogledu što bolja.
 7. U svakom trenu smo Vam dostupni za savjet i konzultacije putem mobitela, e-mail-a i društvenih mreža.
 8. Trudimo se poštovati dogovorene termine.
 9. Nudimo mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja u toku trajanja terapije.
 10. Ispred ordinacije postoji besplatan parking.

Ako smatrate da udovoljavamo Vašim kriterijima, slobodno nam se obratite i ovdje rezervirate termin.

Ukoliko na ovim stranicama ne nalazite odgovor na neko pitanje vezano za ortodonsku terapiju, dentalno zdravlje i dentalne usluge slobodno nas kontaktirajte.

Stojimo Vam na raspolaganju!

|  Radno vrijeme

PON, SRI, PET 9:00-16:00
UTO, ČET 13:30-20:30


☎ +385(0)1 4822 137

Rezerviraj svoj termin ili pošalji upit!