IMPLANTOLOGIJA

Što je to implantologija?

Implantologija je grana oralne kirurgije koja se bavi zamjenom jednog ili više zubi koji nedostaju u usnoj šupljini ugradnjom zubnih implantata.


Što su to zubni (dentalni) implantati?

Zubni (dentalni) implantati su biokompatibilni titanski vijci koji se jednostavnim kirurškim zahvatom, u lokalnoj anesteziji, ugrađuju u gornju ili donju čeljust. Najčešće se koriste konični implantati sa navojem. Tako ugrađen implantat zamjenjuje korijen zuba koji nedostaje.


Što je to zubni (dentalni) abatment?

Abatment ili suprastruktura implantata je vanjski dio implantata koji omogućuje nadoknadu vidljivog dijela zuba. On se s implantatom u kosti povezuje preko vijka, a na njega se cementira ili šerafi određeni protetski nadomjestak. Protetski nadomjestak može biti ovisno o situaciji u ustima odnosno broju zuba koji nedostaju: zubna krunica, most ili proteza. Tako npr. kada nedostaje jedan zub konačna se protetska rekonstrukcija na implantatu sastoji od tri dijela:

 • implantata (titanskog vijka ugrađenog u čeljusnu kost),
 • abutmenta (vanjskog dijela implantata, koji zamjenjuje “jezgru” krune zuba, a može biti metalni ili cirkonski),
 • krunice (navlake, koja može biti metal-keramička ili cirkonska)

Postoje privremeni i trajni abatmenti, i jedni i drugi mogu biti različitih oblika ovisno o potrebi protetskog rada. Trajni se abatmenti šerafe u implantat (povezani su preko navoja) nakon isteka perioda osteointegracije.


Što je to period osteointegracije?

Period osteointegracije je vremenski period od zahvata ugradnje implantata do trenutka kada se implantat može žvačno opteretiti. To je vrijeme potrebno da implantat adekvatno sraste s okolnom kosti u koju je ugrađen, a traje ovisno o uvjetima prisutnim u trenutku implantacije, najčešće 3-6 mj. Tek po isteku tog perioda implantat se “otvara” i može se započeti s protetskom fazom.


Što uzrokuje gubitak zuba?

Danas su glavni uzročnici gubitka zuba nesanirani karijes (i posljedično upala i odumiranje zubne pulpe) i parodontne bolesti, nadalje traume i dr.

Neovisno o razlogu, činjenica je da je gubitak zuba zdravstveni, funkcijski i estetski problem za svakog pojedinca te nesumnjivo utječe na kvalitetu života.


Kada se odlučiti na ugradnju zubnih implantata i koja je njihova prednost u odnosu na izradu zubnih mostova?

Zubni implantati su danas najidealnije rješenje u slučaju gubitka jednog ili više zuba. Njihova je glavna prednost u odnosu na tradicionalna fiksno-protetska rješenja, mostove, to što ne zahtijevaju brušenje susjednih zuba (u nosače mosta), a njihovu prednost kod većeg gubitka u odnosu na mobilne protetske radove ne treba ni naglašavati.


Jesu li zubni (dentalni) implantati sigurno rješenje?

Titanski dentalni implantati su konusnog oblika, biološki tolerantni, ne izazivaju reakciju antigen-antitijelo, biokemijski potpuno indiferentni i ostaju nepromijenjeni u koštanom tkivu. Opće rašireni strah pacijenata da se implantat neće primiti je potpuno neosnovan i do toga sigurno neće doći ukoliko se radi sve po pravilima struke, s kvalitetnim implantatima i ako se održava adekvatna higijena od strane pacijenta.


Što ako nema dovoljno kosti za ugradnju implantata, što su to augmentacija kosti i sinus lifting?

Da bi se implantati ugradili u čeljusnu kost, kosti mora biti dovoljno i mora biti kvalitetna. Ukoliko kost ne zadovoljava potrebne uvjete, pristupa se postupku augmentacije kosti. Augmentacija čeljusne kosti je kirurški zahvat kojim se u lokalnoj anesteziji čeljusna kost nadograđuje uz pomoć vlastite i/ili postavljanjem umjetne kosti (bioos) u svrhu povećanja volumena kosti. U gornjoj čeljusti vrlo često nema dovoljno kosti za ugradnju implantata zbog položaja i veličine maksilarnog sinusa (koštana šupljina u gornjoj čeljusti). Sinus lifting (podizanje dna sinusa gornje čeljusti) je oralno kirurški zahvat koji se također izvodi u lokalnoj anesteziji, a njime se uz podizanje dna sinusne šupljine i augmentiranjem kosti stvara adekvatna količina kosti potrebna za implantaciju. Oba oralno kirurška zahvata su danas uobičajeni i sigurni te se mogu izvesti prije ili u toku zahvata ugradnje implantata, ovisno o situaciji u kosti. Ukoliko ih je potrebno izvesti prije implantacije, ugradnja implantata moguća je najčešće za 4-6 mjeseci koliko je potrebno da se stvori kvalitetna kost koja će svojom debljinom i širinom biti dostatna za ugradnju implantata.


Koje su kontraindikacije za ugradnju zubnih (dentalnih) implantata?

U stanja koja privremeno predstavljaju kontraindikaciju za ugradnju zubnih implantata ubrajamo: akutne upale i patološke promjene oralne sluznice, parodontna i kosti, trudnoću i dojenje, dob ispod donje dobne granice (mlađi od 16 god., implantacija je dozvoljena tek kada je u potpunosti završen rast kosti čeljusti), radijacijska terapija u području glave i vrata kao i određeno vrijeme nakon terapije, kemoterapija. U sistemske bolest koji predstavljaju relativnu ili apsolutnu kontraindikaciju za implantaciju ubrajamo: endokrine poremećaje (posebno nekontrolirani dijabetes i izraženu osteoporozu), kardiovaskularne bolesti (skorašnji infarkt miokarda, umjetni zalisci…), teške kronične bolesti bubrega i jetre, hematopoetske poremećaje, bolesti koje zahtijevaju dugotrajnu kortikosteroidnu terapiju, HIV i dr. imunokompromitirajuće infektivne bolesti, neke psihičke poremečaje (psihoze), ovisnost o narkoticima, teški alkoholizam i pušenje preko 20 cigareta dnevno. Lokalna relativna ili apsolutna stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za ugradnju zubnih implantata su: bruksizam, loša oralna higijena, nepovoljni međučeljusni odnosi, ograničeno otvaranje usta, izrazita atrofija alveolarnog grebena i veliki čeljusni koštani defekti.


Kako se zubnim (dentalnim implantatima) može nadomjestiti nedostatak više zuba?

Kako bi se nadomjestio gubitak dva ili više zuba potrebno je ugraditi i adekvatan broj implantata na koje se nakon perioda osteointegracije postavlja zubni (dentalni) most. Takav most se može cementirati na vanjski dio implantata (abatment) kao i most koji se izrađuje na prirodnim zubima (moguća je i kombinacija implantata i zuba kao nosača takvog mosta, ali je najbolje ako su nosači ili izbrušeni zubi ili implantati) ili se most preko vijaka povezuje s abatmentima pa se s njih može i odšarafiti. Kod većeg ili potpunog gubitka zubi na implantate se mogu vezati zubne proteze. Najnovija rješenja koja se primjenjuju kod pacijenata koji imaju bezube čeljusti i malu količinu preostale kosti su sustavi ALL on 4 i ALL on 6.


Što je to ALL ON 4 i ALL ON 6?

ALL ON 4 i ALL ON 6 su najnoviji revolucionarni koncepti u implantologiji koji omogućuju izradu fiksnoprotetskog nadomjestak kod bezubih pacijenata koji nemaju dovoljnu količinu kosti. Kod takvih je pacijenta do nedavno bilo moguće izraditi jedino totalne proteze. Mnogi od njih su nezadovoljni postojećim protezama zbog poteškoća koje se javljaju kod žvakanja hrane, ili još gore, prilikom govora, zbog čega izbjegavaju kontakte i društvena događanja. Posljednja anketa Eurobarometra pokazala je da takvim problemima opterećen skoro svaki peti pacijent!

ALL ON 4 i ALL ON 6 predstavljaju revolucionarni koncept i po tome što omogućuju pacijentima da budu opskrbljeni s fiksnim radom koji u potpunosti zadovoljava funkcijski i estetski u svega 12 sati ispunjavajući time i zahtjeve ubrzanog dinamičnog tempa života. Oni dakle omogućuju fantastično rješenje potpune bezubosti u samo jednom danu.

Potpuna rehabilitacija postiže se na samo 4 implantata (ALL ON 4) od kojih se dva ugrađuju ravno i dva pod nagibom, odnosno 4 koja se postavljaju ravno i 2 pod nagibom kod ALL ON 6 kako bi se izbjegle određene anatomske strukture (čeljusni sinusi) i nadoknada kosti. Implantati se ugrađuju po posebnom znanstveno provjerenom protokolu. Nakon njihove implantacije slijedi izrada privremenog fiksnog mosta na vijke koji se učvršćuje isti dan na ugrađene implantate. Dakle, postiže se imedijatno opterećenje fiksnim mostom u vremenskim periodu od svega 12 sati od početka zahvata. Oporavak pacijenta je brz jer je sam kirurški zahvat implantacije minimalno invazivan, nije potrebna nikakva augmentacija niti podizanje dna sinusa. Nakon perioda od 6 mjeseci koliko traje proces osteointegracije ugrađenih implantata, izrađuje se definitivni fiksni most (fiksni zubi).


Koji je postupak ugradnje zubnih (dentalnih) implantata?

 • Postupak ugradnje zubnih (dentalnih) implantata započinje prvim pregledom uz uzimanje anamneze koja omogućuje procjenu zdravstvenog stanja Vaše usne šupljine, Vaše opće zdrastveno stanje, stanje Vaše oralne higijene, Vašu motiviranost i očekivanja. Utvrđuju se eventualna prisutnost nekih štetnih navika (pušenje, konzumiranje alkohola), način žvakanja, bruksizam. Klinički pregled podrazumeva extraoralni i intraoralni pregled sa posebnom pažnjom na mjesta gdje se planira implantacija. Pored kliničkog pregleda obavezana je analiza rentgenske ortopan snimke i/ ili CBCT snimke alveolarne kosti. Nakon detaljnog pregleda i analize snimke utvrđuje se je li moguća ugradnja implantata, je li eventualno potrebna augmentacija kosti i/ili sinuslifting te se stvara se plan terapije.
 • U slijedećim se posjetu ugrađuje jedan ili više implantata. Ugradnja implantata se vrši u lokalnoj anesteziji i u potpunosti je bezbolna. U našoj ordinaciji zahvat implantacije kao i sve druge oralno kirurške zahvate obavlja oralni kirurg. Ako je to potrebno u toku zahvata se provodi i augmentacija i/ili podizanje dna maksilarnog sinusa. Ako su ti zahvati neophodni, a nije ih moguće izvesti u istom posjetu kada se ugrađuju implantati, oni se obavljaju prvi. Implantacija slijedi tek kada se stvori dovoljna količina kvalitetne kosti (obično nakon 4-6 mj.). Katkad je prije implantacije potrebno izvaditi zub koji je u upalnom stanju i proces se proširio u alveolarnu kost. Implantaciju je tada moguće izvesti tek nakon otprilike 2 mj. kada se na mjestu izvađenog zuba stvori adekvatna količina kosti. U periodu od ugradnje implantata do izrade gotovog rada nastojimo izraditi adekvatno privremeno protetsko rješenje. Kao i nakon svakog oralno kirurškog zahvata pacijentu se daju upute kako se ponašati nakon implantacije i kako održavati oralnu higijenu.
 • 7-10 dana nakon kirurških zahvata pacijent dolazi na kontrolni pregled i skidanje konaca.
 • Nakon perioda osteointegracije (3-6mj.) u lokalnoj se anesteziji “otvara” implantat (odstranjuje se dio zubnog mesa koji prekriva implantat u kosti) i u njega se šarafi gingivoformer (metalna kapica koja omogućuje oblikovanje zubnog mesa za budući protetski rad).
 • Nakon 10 dana uzima se otisak koji omogućuje adekvatan odabir zubnog abatmenta i izradu budućeg protetskog rada (izrađuje se u dentalnom laboratoriju).
 • Na probi protetskog rada provjerava se njegova estetika i funkcija i ukoliko je sve uredu u implantat se trajno šarafi abatment, a na njega se cementira ili ušarafljuje gotov protetski rad. Pacijentu se daju upute za održavanje oralne higijene koja je specifična i izuzetno važna kod svih protetskih radova na implantatima.
 • Slijedi kontrolni pregled i eventualna korekciju protetskog rada.


Što nakon ugradnje zubnog (dentalnog) implantata?

Nakon ugradnje zubnog implantata moguća je bol koja se može kontrolirati uzimanjem analgetika te blagi otok i/ili podljev. Neposredno nakon implantacije i sve dok postoji otok područje implantacije potrebno je hladiti. Preventivno se daje i antibiotska terapija. Higijena je krucijalna. Protetski rad treba kao i ostale zube, adekvatno i redovito četkati, a oko implantata primjenjivati i interdentalnu četkicu kako bi se odstranio biofilm. Važno je strogo se pridržavati danih uputa i dolaziti na redovne kontrole u ordinaciju dentalne medicine svaki 6mj.


Kolika je uspješnost ugradnje zubnih (dentalnih) implantata, jesu li moguće komplikacije?

Danas, uspješnost implantno-protetske terapije je u 98% slučajeva. Kompikacije kod ugradnje implantata su veoma rijetke, ali su moguće. Najčešće se radi o infekcijama koje se razvijaju post operativno kao posljedica loše oralne higijene. Razvija se periimplantitis (upala mekih a kasnije i tvrdih tkiva oko implantata) koji može dovesti do gubitka implantata. Kod pušača je uspjeh smanjen za 10% zbog toksičnog djelovanja nikotina u ustima u fazi zaraštavanja i oseointegracije.


Što je to periimplantitis?

Periimplantitis je upalni proces koji zahvaća meka i tvrda tkiva oko implantata. Započinje kao upala gingive (zubnog mesa) oko implantata (mukozni periimplantitis). U toj fazi upala je još reverzibilna očituje se oteknućem i crvenilom sluznice oko implantata, može se javiti krvarenje i gnojni eksudat, ali na rendgenskoj slici nema gubitka kosti. Pravilnom terapijom u ovoj fazi upale, njezino se širenje može spriječiti. Terapija se s provodi u ciljem odstranjenja plaka i oportunističkih patogenih bakterija i to mehaničkim odstranjenjanjem biofilma i otopinama na bazi klorheksidina. No ključno je da pacijent provoditi besprijekornu higijenu. Ukoliko se upala ne zaustavi, širi se na okolnu kost te se razvija klinička slika periimplantitisa. Patogene bakterije koje nalazimo kod periimplantitisa slične su onima kod parodontitisa. Njihovim nakupljanjem dolazi do širenja upale u smjeru vrha implantata. Na rendgenskoj slici vidljiv je gubitak kosti. Razvojem upale implantat postaje pomičan i konačno dolazi do njegovog gubitka. Bakterijska se infekcija brže širi oko implantata nego oko prirodnog zuba jer oko implantata ne postoji parodontni ligament prirodnog zuba koji ga štiti i slabija je prokrvljenost. U kliničkoj slici se javlja otečenost, bol i gnojenje. Postoje značajni dokazi koji dovode u vezu lošu higijenu, pušenje te parodontitis s nastankom periimplantitisa. Isto tako s njime povezuje i nekontrolirana šećerna bolest i konzumiranje alkohola. Rane simptome upale svakako ne treba zanemariti jer je liječenje periimplantitisa vrlo zahtjevno i neizvjesno. Ono uključuje kombinaciju antibiotske terapije i nekih nekirurških i kirurških tretmana. Iz svega navedenog vidljivo je da je oralna higijena ključni faktor u trajnosti implantata.


Kolika je trajnost implantata?

Prema najnovijim statističkim podacima, zubni implantati mogu trajati do deset godina. Međutim, u pojedinim slučajevima taj rok je i puno duži.

Ukoliko se pacijent pridržava pravilne oralne higijene (koja je izuzetno važna za opstanak implantata), redovito posjećuje svog stomatologa, dentalni implantati mogu biti doživotno rješenje.


Zašto se odlučiti za ugradnju zubnih (dentalnih) implantata baš u našoj ordinaciji?

 1. Ugradnju implantata u našoj ordinacija obavlja isključivo vrhunski specijalist oralne kirurgije.
 2. Trudimo se da se u našoj ordinaciji osjećate ugodno i opušteno, bez ikakvog straha.
 3. Poštujemo Vaše želje vezane uz zdravlje i ljepotu Vašeg budućeg osmijeha i trudimo se da su iste u potpunosti zadovoljene.
 4. Naš je cilj ostvariti za Vas funkcijski i estetski savršen osmijeh.
 5. Vaši implantati kao i protetski rad izrađen na njima, biti će izvrsne kvalitete.
 6. Rad u ustima će biti bezbolan i siguran, truditi ćemo se da bude što ugodniji, a naša usluga u svakom pogledu što bolja.
 7. U svakom trenu smo Vam dostupni za savjet i konzultacije putem mobitela, e-mail-a i društvenih mreža.
 8. Trudimo se poštovati dogovorene termine.
 9. Uz gotovinsko plaćanje nudimo mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja: Zagrebačka banka: Visa i MasterCard do 24 rateVisa (Maestro) do 12 rata, Visa Premium (American) do 12 rata, Diners do 36 rata, Erste & Steiermärkische banka Visa  (Maestro) i MasterCard do 12 rata.
 10. Ispred ordinacije postoji besplatan parking

Ako smatrate da udovoljavamo Vašim kriterijima, slobodno nam se obratite i ovdje rezervirate termin.

Ukoliko na ovim stranicama ne nalazite odgovor na neko pitanje vezano za zubne implantate, dentalno zdravlje i dentalne usluge slobodno nas kontaktirajte.

Stojimo Vam na raspolaganju!

|  Radno vrijeme

PON, SRI, PET 9:00-16:00
UTO, ČET 13:30-20:30


☎ +385(0)1 4822 137

Rezerviraj svoj termin ili pošalji upit!