VIOLETA

Završila srednju školu za dentalne tehničare. Nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog ispita desetogodišnje radno iskustvo stječe kao dentalni asistent  u eminentnim privatnim ordinacijama te se uz to bavi marketingom, administrativnim i financijskim poslovima. Završila je preddiplomski studij ekonomije (Menadžment) i Web Marketing Akademiju. Trenutno je na  diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta. Govori engleski i služi se talijanskim jezikom. Stručno se usavršava na domaćim i stranim seminarima. Članica je u povjerenstvu HKDM te je imenovana za zamjenicu predsjednice strukovnog razreda dentalnih asistenata. Predavačica i moderatorica  na domaćim stručnim seminarima.