Suvremena dentalna medicina primarno je okrenuta očuvanju zdravog zubnog tkiva i minimalno invazivnim zahvatima.

Danas je osnovno pitanje; kako pacijentu sačuvati što više zubne mase i pri tome ostvariti za njega najbolji estetski i funkcijski rezultat. Glavna misao koja nas vodi je, napraviti pacijentu ono što bi i sebi sami napravili.

Untitled1

Iza nas je period u kojem je pojam estetike bio: pravilan, simetričan i izuzetno bijel, a time najčešće i vrlo neprirodan, “plastičan” osmijeh.

Da bismo ostvarili takav “savršen” osmijeh bili smo prisiljeni pacijentu izbrusiti i do 70% njegov zubne mase.

Danas je naš zadatak postići prirodno lijep i zdrav osmijeh sa što manje brušenja. Upravo nam kvaliteta suvremenih materijala za ispune i bezmetalnu keramiku omogućuje da idemo u
tom smjeru.

Pacijenti su primarno okrenuti estetici vidljive zone prednjih zuba, koja najviše determinira izgled njihova osmijeha. Mi stoga nastojimo svojim postupcima pacijentu sačuvati njegova prirodna obilježja i tek minimalnim korekcijama nepravilnosti koje su najuočljivije učiniti taj osmijeh pravilnijim i skladnijim njegovom licu.

Kako bi to ostvarili (i da bi brušenja pritom bila što manja), zube često treba prethodno ortodontski tretirati. Danas postoji i mogućnost ortodontski poravnati (alignment) prednje zube koji su u kompresiji u roku od 6-16tj. (Inman Aligner). Upravo su takve anomalije vrlo često razlog zbog kojeg pacijenti nezadovoljni estetikom svojih prednjih zuba žele promjenu. Na nama je da im osim opsežnih brušenja i protetike ponudimo za njih bolju alternativu.

Slijedeći minimalno invazivni korak je izbjeljivanje zuba. Time uz pravilnu postavu zuba pacijentu možemo ostvariti i približno idealnu boju zuba.

No vrlo česta posljedica nepravilnog položaja zuba, su zubi neestetskog oblika zbog njihova nejednoličnog trošenja. Vrlo često su incizali bridovi takvih zuba kosi, nazubljeni, slomljeni… Zubi i prirodno mogu biti nepravilnog oblika. To naravno ne možemo riješiti ortodontski, te manje nedostatke nastojimo prvo ispraviti kompozitnim rekonstrukcijama.

Tek ako ni tako ostvaren estetski rezultat još uvijek nije zadovoljavajući za pacijenta odlučujemo se za minimalna brušenja za ljuskice, keramičke ispune, polukrune, krunice već prema tome što određen slučaj zahtjeva. Optička i druga estetska svojstva keramike su oduvijek bila superiornija nad ostalim materijalima za nadoknadu tvrdih zubnog tkiva.

No, ekonomski status naših pacijenata nažalost nam vrlo često ne dozvoljava toliko ulaganje u vlastiti osmijeh. Naša realnost je mnogo složenija. Pacijenti očekuju visoku estetiku koju si nažalost financijski ne mogu priuštiti. U nastojanju da im pružimo više, prisiljeni smo s još manje skupih zahvata ostvariti barem približno isto. Tada je važno dokučiti kako postići taj estetski rezultat i zadovoljiti sve prethodno. Najčešće nam je na raspolaganju eventualno izbjeljivanje i kompozitni materijal.

Slike prikazuju neke takve slučajeve.

Minimalnim korekcijama: izbjeljivanjem i kompozitnim ispunima na zubima gornje i donje fronte postignut je za pacijenticu estetski prihvatljiviji rezultat.

Slika 1. Minimalnim korekcijama: izbjeljivanjem i kompozitnim ispunima na zubima gornje i donje fronte postignut je za pacijenticu estetski prihvatljiviji rezultat.

Pacijentica nije bila zadovoljna rezultatom izgleda njenih zuba nakon završene ortodontske terapije, stoga su zubi gornje fronte neznatno korigirani kompozitnim ispunima.

Slika 2. Pacijentica nije bila zadovoljna rezultatom izgleda njenih zuba nakon završene ortodontske terapije, stoga su zubi gornje fronte neznatno korigirani kompozitnim ispunima.

Pacijentica nije željela brusiti donje centralne sjekutiće, niti ortodontsku terapiju, stoga joj je diastema zatvorena kompozitnim materijalom, a boja zuba korigirana izbjeljivanjem. Nedostatak zuba u stražnjoj regiji riješen je protetski.

Slika 3. Pacijentica nije željela brusiti donje centralne sjekutiće, niti ortodontsku terapiju, stoga joj je diastema zatvorena kompozitnim materijalom, a boja zuba korigirana izbjeljivanjem. Nedostatak zuba u stražnjoj regiji riješen je protetski.

Kadkada smo prisiljeni i situacije kod kojih je indicirana ortodoncija i/ili protetika i u stražnjoj regiji riješavati konzervativno, kompozitnim rekonstrukcijama.

Slike 4a i 4b. Kadkada smo prisiljeni i situacije kod kojih je indicirana ortodoncija i/ili protetika i u stražnjoj regiji riješavati konzervativno, kompozitnim rekonstrukcijama.

Kadkada smo prisiljeni i situacije kod kojih je indicirana ortodoncija i/ili protetika i u stražnjoj regiji riješavati konzervativno, kompozitnim rekonstrukcijama.

Slike 5 i 6. Kadkada smo prisiljeni i situacije kod kojih je indicirana ortodoncija i/ili protetika i u stražnjoj regiji riješavati konzervativno, kompozitnim rekonstrukcijama.

Važno je pacijenta upozoriti da takve rekonstrukcije u fronti mogu promijeniti boju, da im nakon nekog vremena mogu biti vidljivi rubovi, da su sklonije lomu i da će ih s vremena na vrijeme biti potrebno prepolirati, “dotjerati”.

No isto tako je važno naglasiti da je pri tome makinalno sačuvana zdrava zubna masa. Savjetujemo im da nakon korekcija noću nose zaštitne udlage kako bi maksimalno izbjegli mogućnost loma koji mogu izazvati noćne parafunkcijske kretnje.

Mnogi su pacijenti postignutim više nego zadovoljni, a neki se pak nakon toga, uvidjevši što se maksimalno može ostvariti na taj način, lakše odlučuju na neki veći protetski rad koji uključuje i veća brušenja.