ANA

Završila srednju školu za dentalne tehničare. Nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog ispita radi kao dentalni tehničar. Posljednjih četrnaest godina radno iskustvo stječe i kao dentalni asistent u eminentnim privatnim ordinacijama. Govori engleski i služi se talijanskim jezikom. Stručno se usavršava na domaćim i stranim seminarima. Članica je u povjerenstvu HKDM te predavačica na domaćim stručnim seminarima.